Vattenverket i Lilla Edet först att testa Predects vattensäkerhetsteknik

Predects system är nu inkopplat på Lilla Edets vattenverks utgående vatten och övervakar kontinuerligt – med hjälp av en avancerad lasersensor – kvaliteten på dricksvattnet innan det går ut till Lilla Edets befolkning.

Om sensorn upptäcker föroreningar/förändringar som kan vara mikroorganismer, bakterier eller parasiter, går det omedelbart ett larm till vattenverkets personal, varpå ett automatiskt vattenprov tas för analys.Läs mer här