STING Newsletter juni 2009

Rehact och Byteactive gör take-off, Storföretag i samarbete med STING, Jobbmöjligheter, Produktutveckling & försäljning, Finansiering, Uppmärksammat, STING highlights, nya bolag/projekt, På nya jobb i bolagen.

Läs hela nyhetsbrevet här