Solarus utvecklar hybridsolfångare i samarbete med Lunds Tekniska Högskola

Solarus AB har beviljats projektmedel från Elforsk inom ramen för SolEl-programmets utlysta medel till tillämpade solcellsprojekt.

Projektet är ett samarbete med Lunds Tekniska Högskola och gäller utveckling av hybridsolfångare, d.v.s. en solfångare som kan leverera både el och värme. Solarus tar i och med projektet ett viktigt steg framåt i arbetet med att reducera kostnaderna för solenergi.Läs mer om Solarus här