QuakeLook övervakar jordskalv på Island

QuakeLook Stockholm AB har ingått ett icke kommersiellt samarbetsavtal avseende förbättrade jordskalvsvarningar med IMO (Iceland Meteorological Office) i Reykjavik, Island.

QuakeLook har installerat sitt nya system för övervakning av spänningarna och stabiliteten i jordskorpan i södra Island. Stabilitetsövervakningen innebär att både platser och tidpunkter för kommande jordskalv kan bättre predikteras. Detta arbete har utförts inom ramen för ett EU projekt (SAFER) som syftar till att skapa bättre beredskap inför jordbävningar och vulkanutbrott.