Peerialism AB levererar P2P-baserat system för videodistribution till MPS

Peerialism AB har levererat videodistributionssystemet PeerTV till MPS Broadband AB. Detta är resultatet av utveckling som bedrivits de senaste 18 månaderna i samarbete med SICS.

Simulationer och beta-tester visar på betydande bandbreddsbesparingar. MPS ska integrera PeerTV i sin on-line plattform och planerar att lansera den internationellt för att kunna möta den kraftigt ökande markanden för video på internet.PeerTV baseras på peer-to-peer-teknologi och utmärker sig genom att ta hänsyn till tittares krav på kvalitet (robust), medieägares krav på kontroll av innehåll (DRM-transparent), liksom ISP:ers krav på optimerad trafik (ISP-vänlig eller lokalitetsmedveten). Egenskaperna uppnås genom ständiga kvalitetsmätningar och att efter en unik matematisk metod omstrukturera nätverket. Läs mer på www.peerialism.se