Ledande Europeiskt energibolag investerar i miljöteknikbolaget Mantex

Mantex AB har tecknat ett partnerskapsavtal med RWE Innogy, divisionen för förnyelsebar energi inom RWE, Tysklands största energiproducent.

Avtalet innebär att RWE Innogy blir delägare i företaget och säkrar Mantex kapitalbehov för de kommande årens bolagsuppbyggnad. I ett inledande skede tillförs Mantex 12 MSEK som ska investeras i produktutveckling, produktion och marknadsetablering. Investeringen i Mantex är RWE Innogy:s första i ett svenskt företag.Flerfalt prisbelönta Mantex är ett ungt miljöteknikbolag som har utvecklat en banbrytande metod för att snabbt och beröringsfritt mäta fukthalten i organiskt material. Mätmetoden möjliggör att råvaror kan utnyttjas mer effektivt. Genom Mantex system kan till exempel pappersbruk och värmeverk minska sina utsläpp och producera mer energi och papper från skogsråvaran.Mellan 11-14 procent av jordens energiproduktion kommer från förbränning av biomassa och de flesta länder i Europa och Nordamerika avser att väsentligt öka produktionen av bioenergi de kommande åren. Mantex teknik möjliggör att en större del av biobränslets energivärde kan tas tillvara, vilket bidrar till att beroendet av fossila bränslen minskar. Utöver investeringen från RWE Innogy, fick Mantex också nyligen 3 MSEK från Vinnovas Forska och Väx-program i hård konkurrens med ett antal lovande innovationsbolag.Erik Odén, VD på Mantex, kommenterar RWEs investering i bolaget “Vi är mycket glada över att ha gått i land med partnerskapsavtalet med RWE Innogy. Utöver kapitalet, som gör att vi kan accelerera vår tillväxttakt väsentligt, så får vi genom RWE Innogy också tillgång till omfattande internationell expertis och nätverk inom våra nyckelområden. Självklart ser vi också investeringen som ett kvitto på potentialen i vår teknik och applikationen av denna”.Som en del i satsningen på förnyelsebar energi, så har RWE Innogy som målsättning att identifiera och investera i unga företag med innovativa teknologier inom detta område. RWE Innogy har hitintills investerat i sex unga företag runt om i Europa, varav investeringen i Mantex är den första i Sverige.”Vi ser fram emot att samarbeta med Mantex, eftersom vi är övertygade att den teknologi bolaget utvecklat innebär att effektiviteten vid energiproduktion från biomassa förbättras signifikant.”, kommenterar Crispin Leick, Chef för RWE Innogy:s riskkapitalverksamhet.Erik Odén, VD på Mantex, 08-477 04 81, erik.oden@mantex.seMantex utvecklar produkter och teknik med syfte att materialeffektivisera industriella processer och på så sätt bättre utnyttja organiskt råmaterial. Med Mantex teknik är det bl.a. möjligt att snabbt och noggrant mäta fukthalt i biomassa, den viktigaste parametern för bränslets energivärde. Med kunskap om fukthalten i det biobränsle som tillförs pannan, som av naturen är mycket varierande, kan en större del av energivärdet i bränslets tas tillvara med minskade emissioner som följd. Mantex fokuserar på energi, skogs- och pappersindustrin initialt i norra Europa och inom kort även Nordamerika.De stora fördelarna med ökad nyttjandegrad i råvaror, färre kostsamma driftavbrott och minskad miljöpåverkan gjorde att Mantex tilldelades utmärkelserna Swedish Cleantech Company of the Year 2008 och Innovation & Technology Award 2009.www.mantex.seRWE är Tysklands största energiproducent och ett av Europas fem största energibolag. Bolagets 66 000 anställda förser mer än 14 miljoner kunder med el och 6 miljoner kunder med gas. RWE omsatte förra året 49 miljarder Euro och gjorde en vinst på ca 7 miljarder Euro. RWE expanderar kontinuerligt i centrala och Sydöstra Europa. RWE:s investeringsprogram för byggande av en ny generation miljövänlig energiproduktion är fundamentet för bolagets framtida intäkter och energi från förnyelsebara energikällor spelar en nyckelroll i bolagets strategi framåt.RWE Innogy är divisionen för förnyelsebar energi inom RWE. RWE Innogy planerar, bygger och driver anläggningar för produktion av förnyelsebar energi och återvinning och har som mål att påskynda utvecklingen av förnyelsebar energi i Europa. Fokus ligger på vindkraftsprojekt, såväl på land som till havs, men RWE Innogy ser också en stor tillväxtpotential inom områdena vattenkraft och biomassa. Bolaget är även inblandat i geotermisk energi och våg- och tidvattenenergiproduktion. Innovation är ett centralt begrepp för RWE Innogy och bolaget begränsar inte sina satsningar till FoU, utan ser också stora möjligheter i att identifiera lovande unga teknikföretag inom ovanstående områden. Som en ledande aktör för framtids teknologier kommer RWE Innogy att investera mer än 100 MEUR de kommande åren som riskkapital i lovande unga teknikbolag inom områden för förnyelsebar energi.www.rwe.com