Cortus testar indirekt värmd förgasning

Indirekt värmd förgasning har testats i ett industriellt samarbete med Linde Gas, Outokumpu Stainless och Cortus.

Effekter på upp till 150 kW har testats. Resultatet är en ren gas med högt energivärde bestående i huvudsak av vätgas och kolmonoxid. Den är utmärkt att ersätta fossila bränslen med eftersom det är en CO2-neutral energikälla. Det blir ingen kapacitetsminskning och gasen är dessutom billig att framställa eftersom man kan göra den av i stort sett allt som innehåller kol. Testerna är en del i Cortus arbete inför en kommande demonstrationsanläggning på 5 MW.Läs mer här >>>