Basecamp ska öka STING-bolagens säljmedvetenhet från dag 1

Basecamp heter den nya coachningsmodul som inleder STINGs förinkubator Business Lab. Under en heldag i naturen lär sig teamen från dag ett att tänka kund och försäljning. Basecamp ger en kickstart på resan mot framgångsrikt företag.

Basecamp är en av de inledande coachningsmodulerna i STING Business Lab. Målet är att under en heldag i en annorlunda miljö, ge bolagen rätt riktning från start, med fokus på rätt kunder och bästa försäljningsstrategi.”Basecamp gav oss möjlighet koncentrera oss etthundra procent på uppgifterna hela dagen. Genom att lämna kontoret fanns inget som kunde störa. Dessutom fungerade dagen som teambuilding där vi fick lära känna de övriga coacherna och teamen bättre”, säger Dennis Korkchi, Bloo AB.Tre till fyra team ur STING Business Lab deltar under Basecamp som genomförs vid fritidsanläggning nära Stockholm. Där tar sig varje team etappvis fram i lederna medan de diskuterar ämnen som favoritkund och säljfördelar. Allt avslutas med lunchgrillning och redovisning inför de andra medverkande teamen.”Själva miljöombytet spelar stor roll. Att diskutera kundfokus på väg upp för en skogsbacke ger ett friare tankesätt, med mer kreativa infallsvinklar. Basecamp ger teamen en större möjlighet att utvecklas och ta positiva steg framåt tillsammans med sina affärscoacher”, säger Raoul Stubbe.En vecka innan själva Basecamp förbereds teamen med de frågeställningar som ska genomsyra dagen. Den första av de tre uppgifterna är att identifiera företagets primära kund och att levandegöra kundens problem och lösning i kort berättelse. Den andra att hitta företagets unika säljfördel (USP), och formulera den i en enda mening. Som tredje uppgift ska teamet formulera en slogan för företaget, och får därmed ta de första stegen mot att bygga ett eget varumärke. Samtliga etappsteg avslutas med gemensam redovisning för de övriga teamen.”Själva redovisningen var mycket nyttig för vår del, eftersom ett av de andra teamen lyckades kläcka en helt ny kundgrupp för vår produkt”, säger Dennis Korkchi, Bloo AB.Kort summering av Base CampBasecamp erbjuds som inledande coachningsmodul i STING Business Lab. En heldag ägnas åt att identifiera drömkunden, hitta fram till respektive bolags unika säljfördel (USP) och ta de första stegen mot ett eget varumärke. Varje Basecamp genomförs av respektive team tillsammans med sin affärscoach, och tre till fyra andra team från STING Business Lab. Miljön är en naturnära friluftsanläggning med tillgång till längre vandringsstråk. Tanken är att bryta med den dagliga verksamheten och lämna plats för en koncentrerad upplevelse, med plats för kreativa lösningar.Se videoklipp från premiären