Svensk innovation lovordas

Sverige får en andraplacering när amerikanska The information technology and innovation foundation rangordnar ett antal länder utifrån deras konkurrensförmåga på innovationsområdet

Den innovativa konkurrensförmågan i fyra regioner och 36 länder har granskats av den Washingtonbaserade think tank-organisationen The information technology and innovation foundation och resultatet är upplyftande för oss svenskar.Singapore hamnar visserligen på första plats i den samlade bedömningen – 16 olika faktorer har vägts samman – men Sverige kommer på en hedervärd andraplats. Länder som USA, Japan, Tyskland och Sydkorea hamnar längre ned på listan.Bland de 16 olika parametrar som granskats finns tillgången till riskkapital, antalet forskare, ekonomiskt bidrag till forskningen samt utbildningsväsendet.Betraktar man delgrenarena “tillgång till riskkapital” och “forskare inom vetenskap och teknik” är Sverige världsledande och hamnar på första plats.Singapore är, liksom Kina, en riktig snabbklättare på listan, mycket tack vare en ambitiös satsning på att locka framstående forskare till landet.Här hittar du hela listan: http://www.itif.org/index.php?id=226Av Mats Stålbröst Teknik 360