STING Capital investerar 2 miljoner i det unga energiteknikbolaget Cortus

Det innovativa energiteknikbolaget Cortus, som står bakom en unik gasifieringsprocess för biobränslen, har fått två miljoner i finansiering från riskkapitalfonden STING Capital. Investeringen ska bland annat användas till att intensifiera arbetet kring en pilotanläggning.

“Fonden har tittat på flera olika förgasningsprojekt under det gångna året, eftersom vi ser att det finns hög kompetens och intressant utveckling inom området i Sverige. Vår bedömning är att Cortus både har den tekniska höjd och marknadspotential som vi efterfrågar. Bolaget för redan idag diskussioner med flera stora potentiella kunder, vilket också bidragit till fondens beslut att investera”, säger Martin Gemvik, Investment Manager på STING Capital.Bolagets målsättning är att bli en betydande leverantör av icke-fossilt bränsle till processindustrin, som har krav på höga förbränningstemperaturer. Detta ska möjliggöras genom den patenterade förgasningsprocessen WoodRoll®, som genererar 80 procent ren energigas.”Processen är tidigare verifierad i mindre skala. Nu pågår skarpa kundförhandlingar om en första installation av en pilotanläggning, som vi tror ska leda till ett genombrott på marknaden under 2010. Investeringen från STING Capital innebär att vi nu kan intensifiera arbetet kring pilotanläggningen och rekrytera nyckelmedarbetare”, säger Cortus VD Rolf Ljunggren.Cortus AB grundades 2006 och har sedan start fått stöd av affärsinkubatorn STING – först genom det praktiska träningsprogrammet Startup på kvällstid och sedan genom aktiv affärscoachning i STINGs inkubator. Företaget har av den tidigare amerikanska ambassadören Michael Woods uppmärksammats som ett av Sveriges intressantaste cleantech-bolag och har även varit finalister i Miljöinnovation 2007/2008.Fördjupat om teknikenWoodRoll är en förgasningsprocess som bygger på förgasning av char från pyrolys. Separata steg för torkning, pyrolys och förgasning skapar förutsättningar för en energieffektiv process. Indirekt värmning i alla tre stegen upprätthåller ett rent produktflöde i systemet. Värmebehovet för processen tillgodoses genom förbränning av pyrolysgas. Torkning av inkommande bränsle och förgasningssteget har de största energibehoven i vilka pyrolysgasen förbränns. Värmeåtervinning ger värme till pyrolys och ånga till förgasningen. Se animerad processbild: http://www.cortus.se/woodroll_process.htmlFör mer informationRolf Ljunggren, VD på Cortus AB: rlj@cortus.se, telefon: 08-626 9842, 070-694 48 98Om STING CapitalRiskkapitalfonden STING Capital har bildats av affärsinkubatorn STING (Stockholm Innovation & Growth AB) och Innovationsbron. Övriga investerare är affärsänglar från nätverket STING Business Angels, Pod Venture Partner, Folksam, Östersjöstiftelsen, ALMI Stockholm, Länsförsäkringar Stockholm, Peder Sager Wallenbergs Stiftelse, Allba Invest, TageHus Förvaltning och KTH Holding. STING Capital investerar i innovativa teknikbolag i tidiga skeden och med stor internationell potential. STING Capital investerar normalt 1- 4 Mkr per bolag och är oftast första externa investeraren i bolaget. www.stingcapital.com