Replisaurus valde Kista efter en noggrann undersökning av marknaden

Det tidigare STING-bolaget Replisaurus har omvandlats från tre nybakade civilingenjörer till 80 anställdas med egen fabrik. I ett KTH-reportage beskivs nyckeln till framgångarna.

Läs mer >>>