Prisat lörande: yrkessvenska för invandare med mobilen

Swedish E-learning Award i klassen Bästa m-Learning (e-Learning med mobila enheter) har tilldelats Stockholms stads utbildningsenhet Rekryteringsprogrammet och leverantören Vocab AB.

Rekryteringsprogrammet har under 2008 infört mobilt lärande som en komponent i sina kurser för Yrkessvenska för invandrare efter tidigare lyckade pilotprojekt. Med hjälp från de fyra svenska mobiltelefonoperatörerna har leverantören Vocab dessutom i år löst problemet med att fånga upp kostnaden för datatrafik från användaren för att underlätta intensiv användning.Magnus Axell, enhetschef Rekryteringsprogrammet Stockholms stad kommenterar:” – Det här är en stor ära för oss. Vi tror att det här kommer att kunna revolutionera språkinlärningsprocessen för invandrare. Det är vi väldigt glada för.”Juryarbetet har genomförts av Swedish E-learning Association (sammanslutning av kundföretag i e-learningbranschen) och Promise (Branschförening för företag inom e-learning och interaktiva medier). Juryns motivering lyder:”Mycket effektivt och intelligent verktyg som blandar många inlärningsstilar med både ljud och bild. Hjälper invandrade svenskar att snabbt lära sig yrkesspråket i en specifik bransch, vilket är mycket betydelsefullt före anställningsintervjun. En imponerande satsning av mobilt lärande med dokumenterat goda resultat.”Juryns kriterier vid bedömningen:- Det mest framgångsrika m-learning projektet under året, måluppfyllelse, upplevelse, interaktivitet och pedagogiskt nytänkande.”- Vi på Vocab tycker det här är en fantastisk möjlighet att hjälpa dem som verkligen behöver snabbare och bättre språkinlärning. Mobilt lärande med VocabTool fortsätter nu att utvecklas med hjälp av användardriven design. ” säger Niss Jonas Carlsson, Vocabs VDEn möjlighet att få veta mer och själv pröva på delar av konceptet finns via webbplatsen: www.myvocab.se .